OpleidingenBachelor Tuin- en landschapsinrichting Van Hall Larenstein Velp

Bachelor Tuin- en landschapsinrichting Van Hall Larenstein Velp

Opleiding Tuin- en Landschapsinrichting

De opleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp kent vijf afstudeerrichtingen:

  • Strategisch Ontwerp
  • Ruimtelijk Ontwerp
  • Technisch Ontwerp
  • Werkvoorbereiding
  • Management Buitenruimte

Bij deze opleiding ligt nadruk op het ontwikkelen van eigenschappen die in de praktijk van pas komen, zoals creativiteit, zakelijkheid en samenwerkingsvermogen. Studieprojecten zijn veelal ontleend aan actuele inrichtingsvraagstukken en opdrachten uit de praktijk.

Eerste en tweede jaar

In de eerste twee jaar van de opleiding wordt een brede basis gelegd waarin aandacht wordt besteed aan de vijf afstudeerrichtingen: Strategisch Ontwerp, Ruimtelijk Ontwerp, Technisch Ontwerp, Werkvoorbereiding en Management Buitenruimte. Vanaf de eerste dag is de opleiding beroepsgericht.

Derde en vierde jaar

Aan het eind van het tweede jaar wordt gekozen voor één van de vijf afstudeerrichtingen. Bij Strategisch Ontwerp ligt de nadruk op integrale en strategische planvorming en ontwerp in relatief grootschalige projecten, waarbij door de schalen heen wordt ontworpen. De afstudeerrichting Ruimtelijk Ontwerp overstijgt nadrukkelijk de ‘tuinschaal’ en heeft een objectmatige focus, waarbij in duidelijk afgebakende ontwerpvraagstukken ontwerp, detaillering, beplanting, techniek en realisatie centraal staan. Management Buitenruimte leidt studenten op tot beheerders van de buitenruimte, waarbij de bewoner centraal wordt gesteld. Werkvoorbereiding richt zich op de voorbereiding, techniek en uitvoering van plannen in  het ruimtelijk ontwerp.

De opleiding leidt op tot bachelorniveau en kent goede doorstroommogelijkheden naar de masteropleidingen aan de Wageningen Universiteit, de TU Delft en de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Voorlichtingsfilm over de studie Tuin- en Landschapsinrichting: