OnderwijsWageningen Universiteit (Bachelor & Master)

Wageningen Universiteit (Bachelor & Master)

Kenmerkend voor de opleiding landschapsarchitectuur van Wageningen Universiteit is:

  • de verbinding van onderzoek en ontwerp. Onderzoek draagt bij aan een onderbouwd ontwerp. Daarnaast kunnen innovatieve ontwerpen nieuwe kennis genereren en kan ontwerp een waardevolle onderzoeksmethode zijn.
  • de benadering van landschapsarchitectuur als contextuele ontwerpdisipline gebaseerd op sociale, economische, politieke, cultuur-historische betekenissen en esthetische waarden
  • het nemen van een rol in de analyse en oplossing van urgente landschappelijke vraagstukken op wereldschaal, zoals klimaatverandering, watermanement, energievraagstukken en de verstedelijking van delta’s.

De leerstoelgroepen Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning en Culturele Geografie van Wageningen Universiteit hebben samen met studievereniging Genius Loci een blog: TOPOS. Op TOPOS schrijven studenten over de opleiding landschapsarchitectuur.

Voorlichtingsfilmpje Wageningen Universiteit:

In deze film vertellen studenten over het Bachelor programma Landschapsarchitectuur:

Tijdens dit webinair wordt het Master studieprogramma toegelicht en hoe het is om Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning in Wageningen te studeren: