OnderwijsTechnische Universiteit Delft (Master)

Technische Universiteit Delft (Master)

De opleiding landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit Delft is een masteropleiding van de faculteit Bouwkunde. Deze masterstudie kan gevolgd worden na afronding van de bredere Nederlandstalige bacheloropleiding Bouwkunde of een vergelijkbare bachelor.

Bacheloropleiding

Tijdens de bacheloropleiding Bouwkunde komen architectuur, stedenbouw, bouwmanagement, bouwtechniek en landschapsarchitectuur aan bod. In deze periode staat het leren ontwerpen centraal. In het programma is daarnaast aandacht voor het verwerven van technische vaardigheden, het leren handtekenen, architectuurgeschiedenis en informatica.

Masterprogramma landschapsarchitectuur

De tweejarige masteropleiding landschapsarchitectuur in Delft is nauw gerelateerd aan stedenbouwkunde en architectuur. Verschillende aspecten van de discipline komen in deze fase aan bod, van theoretische beschouwingen tot praktische oefeningen en van onderzoek tot beleid. Steeds bezien vanuit architectonisch perspectief en de context van de stedelijke omgeving. Tijdens de master landschapsarchitectuur blijft het leren ontwerpen centraal staan, aangevuld met specialistische landschapsarchitectonische vakkennis zoals beplantingsleer, bodemkunde, hydrologie, ecologie en sociologie.

Onderwijs in het verlengde van het onderzoeksprogramma

Het onderwijs is direct gerelateerd aan de vier pijlers van het onderzoeksprogramma: Architecture and Landscape, Dutch Lowlands, Urban Landscapes en Heritage Landscapes.

Voor meer informatie: Inge Bobbink (coördinator onderwijs), I.Bobbink@tudelft.nl.

De leerstoel Landschapsarchitectuur heeft een blog: landscapearchitecturetudelft.nl, en Polis Platform is de studievereniging van de opleidingen Stedenbouw en Landschapsarchitectuur van de TU Delft.

Korte film over de faculteit Bouwkunde en de studie landschapsarchitectuur: