OpleidingenMaster Landschapsarchitectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam

Master Landschapsarchitectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam

De masteropleiding landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die het mogelijk maken ruimtelijke problemen ontwerpend op te lossen en nieuwe topografische situaties in beeld te brengen op verschillende schaal- en abstractieniveaus, van tuin tot regio.

Wanneer je een master Landschapsarchitectuur wil volgen, maar belangrijke vakkennis of ontwerpvaardigheden mist, dan kun je de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur volgen.

Master Landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur wordt ook wel omschreven als ‘tekenen in de topografie’, maar het vak omvat veel meer. In de masteropleiding aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam verwerf je de kennis, inzicht en vaardigheden die het mogelijk maken ruimtelijke problemen ontwerpend op te lossen en nieuwe topografische situaties in beeld te brengen. Op verschillende schaal- en abstractieniveaus, van tuin tot regio. Je leert niet alleen om nieuwe elementen als water, infrastructuur, bebouwing of groen te verzoenen met de aanwezige kwaliteiten en mogelijkheden van de natuurlijke en historische omgeving, maar ook om een proces in gang zetten waarbij steeds meer partijen aanhaken.Onderzoek is een belangrijk onderdeel van het werk, hieruit kan werkelijk begrip en innovatie voortkomen. Dat is ook begrip krijgen van de andere factoren dan de ruimtelijke; de gebruikers, de makers en beheerders. Bovendien is de landschapsarchitect zich nadrukkelijk bewust van de invloed die de factor tijd heeft op de kwaliteit van de omgeving, en kan deze zijn werk laten doen. Door het aanbrengen van de juiste basiscondities ontstaat een hoogwaardige buitenruimte.

Beroepsperspectief
Na de Masteropleiding Landschapsarchitectuur heb je de beschikking over een breed en gefundeerd ontwerp- en onderzoeksinstrumentarium en kun je nationaal en internationaal opereren als landschapsarchitect. Daarbij kun je als zelfstandig ontwerper binnen een bureau effectief samenwerken met andere disciplines in het ontwerp-, plan-, en uitvoeringsproces, of je eigen bureau beginnen.

Duurzame verandering van de dagelijkse leefomgeving
De landschapsarchitectuur is een discipline met een brede oriëntatie, gericht op duurzame verandering van de dagelijkse leefomgeving. Mede daardoor heeft de landschapsarchitect de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gekregen binnen het proces van de ruimtelijke ordening en de inrichting van de openbare ruimte. Als ontwerpende discipline is de landschapsarchitectuur sterk verwant aan de architectuur, stedenbouw, cultuurtechniek en civiele techniek.

Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst
De Academie van Bouwkunst Amsterdam stimuleert haar studenten om het maximale uit hun talenten te halen. Dit resulteert in een bijzonder hoog niveau en regelmatig wordt het werk van studenten van de Academie bekroond met de Archiprix of andere prijzen. Het diploma Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst geeft afgestudeerden het recht op zelfstandige beroepsuitoefening van het beroep Landschapsarchitect en voldoet aan de toelatingseisen van de verschillende registers die in de Wet op de Architectentitel geformuleerd zijn. Daarom heb je als afgestudeerde rechtstreeks toegang tot het Architectenregister.

Interdisciplinair en internationaal
Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn zelfstandige disciplines, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Academie van Bouwkunst Amsterdam is de enige Nederlandse ontwerpopleiding die deze drie ruimtelijke disciplines in samenhang aanbiedt. Door de focus op de essentie en vaardigheden van jouw vak en tegelijkertijd deels te werken in interdisciplinaire groepen, ben je voorbereid op een geïntegreerde beroepsuitoefening in het huidige werkveld. Waarin, binnen vervagende grenzen, een toenemende vraag is naar jouw specifieke ontwerpvaardigheid. Ook het werken in een internationale context wordt steeds belangrijker. De Academie onderhoudt dan ook een actief netwerk met buitenlandse opleidingen, waarmee op kleine schaal studenten en docenten worden uitgewisseld en is lid van de European Association of Architectural Education (EAAE).

Inspirerende omgeving
De Academie voor Bouwkunst Amsterdam is een kleinschalige opleiding in het centrum van de stad. Alle elementen van het stedelijke landschap die hier worden bestudeerd en onderwezen zijn terug te vinden in de context die ons omringt. Zo worden stad en het omringende landschap jouw eigen laboratorium, als maatschappelijk bouwwerk, historisch kunstwerk en blijvende ontwerpopgave. Tegelijkertijd is het werk van de studenten weer waardevol voor de omgeving zelf. Met de onderwerpen die de Academie agendeert en de ontwerpen die de studenten maken creëren we keer op keer een parallelle werkelijkheid, die zeker niet aan zeggingskracht onder hoeft te doen.

European Master in Landscape Architecture
EMiLA (European Master in Landscape Architecture) biedt studenten landschapsarchitectuur de mogelijkheid om het vak in de Europese context te leren kennen en om onderwijservaring in het buitenland op te doen. Doel hiervan is meer inzicht te verwerven in de belangrijke Europese thema’s voor landschapsarchitectuur en de verschillende benaderingen van het vak te leren kennen. Studenten leren hoe politieke verschillen binnen Europa het landschap beïnvloeden en verwerven inzicht in de samenwerking op het terrein van grensoverstijgend landschap.

Als je als student Landschapsarchitectuur voor het EMiLA-programma kiest, volg je in je tweede studiejaar geen lessen aan de Academie van Bouwkunst, maar twee semesters aan twee door jou gekozen scholen. Naast het programma aan deze deelnemende instituten volg je een Summer School programma en een e-learning programma.