OnderwijsAcademie van Bouwkunst Amsterdam (Master)

Academie van Bouwkunst Amsterdam (Master)

De masteropleiding landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die het mogelijk maken ruimtelijke problemen ontwerpend op te lossen en nieuwe topografische situaties in beeld te brengen op verschillende schaal- en abstractieniveaus, van tuin tot regio.

Wanneer je een master Landschapsarchitectuur wil volgen, maar belangrijke vakkennis of ontwerpvaardigheden mist, dan kun je de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur volgen.

Interdisciplinair en internationaal
Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn zelfstandige disciplines, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Academie van Bouwkunst Amsterdam is de enige Nederlandse ontwerpopleiding die deze drie ruimtelijke disciplines in samenhang aanbiedt. Door de focus op de essentie en vaardigheden en tegelijkertijd deels te werken in interdisciplinaire groepen, worden studenten voorbereid op een geïntegreerde beroepsuitoefening in het huidige werkveld.

Ook het werken in een internationale context wordt steeds belangrijker. De Academie onderhoudt dan ook een actief netwerk met buitenlandse opleidingen, waarmee op kleine schaal studenten en docenten worden uitgewisseld en is lid van de European Association of Architectural Education (EAAE).

Het concurrent model: werken en studeren tegelijkertijd
Onderdeel van de opleiding aan de Academie van Bouwkunst is het verwerven van relevante beroepservaring. Het werken in de praktijk vindt tegelijkertijd met de studie plaats: het zogenaamde concurrent model.Tijdens je masteropleiding aan de Academie ben je verplicht een minimaal aantal beroepspraktijkuren te maken op een voor de opleiding relevante werkplek. Zo combineer je jouw studie met een baan binnen het vakgebied. Na de Masteropleiding Landschapsarchitectuur heb je de beschikking over een breed en gefundeerd ontwerp- en onderzoeksinstrumentarium en kun je meteen nationaal en internationaal opereren als landschapsarchitect. Daarbij kun je als zelfstandig ontwerper binnen een bureau effectief samenwerken met andere disciplines in het ontwerp- plan- en uitvoeringsproces of je eigen bureau beginnen.

European Master in Landscape Architecture
EMiLA (European Master in Landscape Architecture) biedt studenten landschapsarchitectuur de mogelijkheid om het vak in de Europese context te leren kennen en om onderwijservaring in het buitenland op te doen. Doel hiervan is meer inzicht te verwerven in de belangrijke Europese thema’s voor landschapsarchitectuur en de verschillende benaderingen van het vak te leren kennen. Studenten leren hoe politieke verschillen binnen Europa het landschap beïnvloeden en verwerven inzicht in de samenwerking op het terrein van grensoverstijgend landschap.

Als je als student Landschapsarchitectuur voor het EMiLA-programma kiest volg je in je tweede studiejaar geen lessen aan de Academie van Bouwkunst maar twee semesters aan twee door jou gekozen scholen. Naast het programma aan deze deelnemende instituten volg je een Summer School programma en een e-learning programma.