OnderwijsAcademie van Bouwkunst Amsterdam (Master)

Academie van Bouwkunst Amsterdam (Master)

De masteropleiding landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die het mogelijk maken ruimtelijke problemen ontwerpend op te lossen en nieuwe topografische situaties in beeld te brengen. Op verschillende schaal- en abstractieniveaus, van tuin tot regio.

Wanneer je een master Architectuur, Stedenbouw of Landschapsarchitectuur wil volgen, maar geen bouwtechnische opleiding hebt en/of belangrijke vakkennis of ontwerpvaardigheden mist, dan kun je de pre-master Architectuur & Techniek of de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur volgen.

Interdisciplinair en internationaal

Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn zelfstandige disciplines, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Academie van Bouwkunst Amsterdam is de enige Nederlandse ontwerpopleiding die deze drie ruimtelijke disciplines in samenhang aanbiedt. Door de focus op de essentie en vaardigheden en tegelijkertijd deels te werken in interdisciplinaire groepen, worden studenten voorbereid op een geïntegreerde beroepsuitoefening in het huidige werkveld.

Ook het werken in een internationale context wordt steeds belangrijker. De Academie onderhoudt dan ook een actief netwerk met buitenlandse opleidingen, waarmee op kleine schaal studenten en docenten worden uitgewisseld en is lid van de European Association of Architectural Education (EAAE).

Studeren en werken

Studenten combineren hun studie met een baan binnen het vakgebied. Studie en werk vullen elkaar aan en vormen samen een fulltime opleiding met een studieduur van vier jaar.

In dit filmpje vertelt oud-Academiestudent Marit Janse over de start van haar eigen bedrijf, haar afstudeerwerk en de maatschappelijke impact die je als landschapsarchitect kunt hebben: