Landschapsarchitectuur NLnieuwsprojectEU-LAND21 bijeenkomst Krakau

EU-LAND21 bijeenkomst Krakau

27112017

Op 21 november kwamen de partners van het EU-Land21 project bij elkaar in Krakau. Er werd o.a. gewerkt aan een bachelor programma landschapsarchitectuur voor de technische universiteit van Vilnius dat ook kan dienen als concept voor nieuwe opleidingen elders in Europa.

Op 21 november werkten de partners van het Erasmus+ Strategic Project EU-LAND21 in Krakau verder aan het ontwikkelen van een bachelor programma landschapsarchitectuur voor Vilnius in Litouwen. Het programma dient tegelijk als concept voor dergelijke opleidingen in de Baltische landen, Polen en Hongarije. Ook andere landschapsopleidingen in Europa kunnen er hun voordeel mee doen. Geadviseerd door IFLA-Europe en de Dutch School of Landscape Architecture zijn beschrijvingen van blokken competenties en leerlijnen gemaakt. Tijdens de workshop in Krakau zijn de eerste voorstellen voor modules besproken en enkele concepten voor de indeling van de opleiding verkend. De voorstellen voor leerlijnen, modules en opleidingsconcepten worden op zaterdag 28 april bij de IFLA in Brussel gespresenteerd. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot info@d-s-l.info.