BeroepspraktijkLandschapsarchitectuur NL

Landschapsarchitectuur NL

Nederlandse landschapsarchitecten

De Nederlandse landschapsarchitecten vormen een divers gezelschap. Op film vertellen ze over hun visie en werk aan de hand van één van hun projecten. Een overzicht van de Nederlandse bureaus die zich bezighouden met landschapsontwerp en -architectuur is te vinden op deze pagina en op de website van de NVTL, de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten.

Meer van hun werk zien? Op de website dutchlandscapearchitecture.nl zijn foto’s van projecten van Nederlandse landschapsarchitecten te bekijken.

Nederlandse landschapsarchitecten internationaal

Nederlandse landschapsarchitecten zijn internationaal zeer succesvol. Wereldwijd worden hun plannen uitgevoerd en winnen ze prijzen.

Het Nederlandse landschap

Nederland heeft een sterke traditie ontwikkeld als het gaat om het vormgeven aan land. Deze is vandaag de dag nog goed af te lezen in het Nederlandse landschap.

De NVTL

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) behartigt de belangen van het vakgebied op vele fronten, stimuleert de vakontwikkeling en brengt opdrachtgevers en bureaus met elkaar in contact.

Het architectenregister

De titel tuin- en landschapsarchitect is beschermd door de Wet op de architectentitel en mag uitsluitend worden gevoerd als men als zodanig staat ingeschreven in het architectenregister. Bureau Architectenregister beheert het architectenregister.

Foto: Bolwerk Den Bosch, Niels van Empel.