Landschapsarchitectuur NLnieuwsNieuw Europees initiatief voor versterking onderwijs

Nieuw Europees initiatief voor versterking onderwijs

05122016

Universiteiten uit Estland, Polen, Hongarije, Nederland en Litouwen en de International Federation of Landscape Architects (IFLA-Europa) gestart met een nieuw project “EU-Land21”. Het project heeft als doel trans-Europese erkenning van landschapsarchitectuur als discipline. Het project wordt ondersteund door de EU. De Dutch School of Landscape Architecture treedt op als coördinator en projectmanagementorganisatie voor de Nederlandse scholen.

Op 27-28 oktober 2016 hostte de Vilnius Gediminas Technical University (Litouwen) de officiële kick off bijeenkomst van het project. Partners presenteerden en bespraken doelstellingen van dit initiatief. In het twee jaar durende project zullen Europese experts in de landschapsarchitectuuronderwijs instrumenten uitwerken voor de evaluatie van de bestaande landschapsarchitectuuropleidingen en -vakken. Dit alles volgens de normen en de eisen van de International Federation of Landscape Architects (IFLA-Europa) en de European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Vervolgens zullen zij een kader vaststellen voor het verbeteren en ontwikkelen van de landschapsarchitectuuropleidingen binnen de deelnemende Europese universiteiten.

Onderwijs als eerste stap

“De huidige en toekomstige milieu-, sociale en economische uitdagingen vragen andere vaardigheden en een nieuwe rol van de landschapsarchitect. Het onderwijs is de eerste stap”, stelt Prof. Gintaras Stauskis, de EU-Land21 projectcoördinator. IFLA-Europa heeft normen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de landschapsarchitectuuropleidingen coherent zijn op het hele Europese continent, en dat de afgestudeerden hun diploma’s EU-breed erkend zien. Tot nu toe hebben slechts 83 (van de circa 150 programma’s) van 57 verschillende Europese universiteiten een IFLA-Europa accreditatie ontvangen.

EU-Land21 wil inspelen op de behoefte aan landschapsarchitectuuropleidingen van hoog niveau in Europa en helpen om de kwaliteit van het onderwijs in de partnerlanden te verhogen door het aanbieden van instrumenten voor de continue verbetering en modernisering van de LA-studies. Doel is ook transnationale mobiliteit en inzetbaarheid van de afgestudeerden te stimuleren. Het project zal daarnaast bijdragen aan de versterking van het Europese netwerk van landschapsarchitectuur-deskundigen, en het delen hun ervaring. De resultaten van het project zullen worden geïntegreerd in de bestaande onderwijsrichtlijnen op Europees niveau.

Het project “Trans-Europese Education for Landscape Architects” wordt gefinancierd in het kader van Erasmus+ strategisch partnerschap programma. Voor meer informatie over dit initiatief:  email@d-s-l.info.

eu-land-logo