Landschapsarchitectuur NLnieuwsEU Land-21 project | Terugblik Summerschool Vilnius

EU Land-21 project | Terugblik Summerschool Vilnius

05092018

Van 27 tot en met 31 augustus vond in Vilnius een Summerschool Landschapsarchitectuur plaats in het kader van het Erasmus+ EULand21 project ‘Strategic partnership towards transparency of competences’ waarin de DSL participeert. Het EULand 21 Erasmus + project heeft onder andere als doel de ontwikkeling van een bachelor landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Vilnius in Litouwen. Tijdens de Summerschool werden competenties en onderdelen van het voorgestelde programma getoetst.

Andere partners van het project zijn universiteiten uit Polen, Hongarije, Estland en Litouwen en de IFLA. Het programma van de bachelor is intussen nagenoeg gereed. Studenten landschapsarchitectuur uit Estland, Litouwen, Polen, Hongarije en Italië hebben met veel enthousiasme in vijf groepen ontwerpen gemaakt voor verschillende locaties in de stad Vilnius, waaronder parken, een rivieroever en het terrein van een verwoeste synagoge.

Het departement Stedenbouw en Landschapsarchitectuur van de Technische Universiteit van Vilnius was actief betrokken bij de Summerschool. Voor de studenten was het een mooie ervaring om in een pressure cooker met onbekende collega’s uit andere landen samen te werken en samen een plan te ontwerpen.

De Summerschool bevatten een reeks lezingen en colleges vanuit de ECLAS en de partnerorganisaties waaronder de IFLA. Vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein gaven Jack Martin en Ad Koolen colleges over ontwerpen en duurzame landbouw in de stadsrandzone, vanuit de DSL verzorgden Jan Herman Meijer (infrastrucuur) en Jeroen de Vries (duurzaamheid) colleges en inleidingen. Bij de eindpresentaties waren ook een aantal landschapsarchitecten uit Litouwen aanwezig evenals vertegenwoordigers van de Litouwse organisatie van landschapsarchitecten. Het DSL model blijkt internationaal veel waardering te oogsten, zo bleek uit de onderlinge gesprekken.

Erasmus+ EULand21 project

Het EULand21-project streeft naar trans-Europese erkenning van de landschapsarchitectuurprofessie. Daarnaast heeft het tot doel het ontwikkelen van instrumenten voor het beoordelen van bestaande studieprogramma’s en vakken volgens de normen en de vereisten van de Internationale Federatie van Landschapsarchitecten (IFLA-Europa) en het Europees Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Het bereiken van de doelen gaat hand in hand met het concreet ontwikkelen van een bachelor landschapsarchitectuur voor de universiteit van Vilnius.  Partners zijn universiteiten uit Estland, Polen, Hongarije, Nederland (DSL) en Litouwen en de Internationale Federatie van Landschapsarchitecten (IFLA-Europa).