Landschapsarchitectuur NLagendaevenementTU Delft Urban and Landscape Week 2018

TU Delft Urban and Landscape Week 2018

20092018

Van 15 tot en met 17 oktober vindt de Urban and Landscape Week 2018 plaats aan de TU Delft. Thema: Floworld, Urban Dynamics beyond boundaries.

Het thema voor de ULWeek van dit jaar is “Floworld, Urban Dynamics over boundaries”. Doel is te onderzoeken hoe menselijke, materiële en informatiestromen landschappen, steden en territoria steeds sneller opnieuw definiëren, waardoor de niveaus van instabiliteit en onzekerheid op verschillende schalen toenemen. Door deze processen neemt de kwetsbaarheid van diverse systemen (het ecologische, economische, sociale en culturele) toe.

Nieuwe conflicten en scenario’s manifesteren zich in landschappen, steden en territoria. Tegelijkertijd wordt het globaliseringsproces verschillend ervaren door de gemeenschappen die erbij betrokken zijn. Daardoor worden diverse werkelijkheden verbonden door ogenschijnlijk onzichtbare netwerken die verschillende infrastructuren en landschappen vormen en integreren. Dit nieuwe krachtenveld vraagt om een herdefinitie van onze praktijk.

Prominente wetenschappers, praktijkmensen en onderzoekers uit verschillende disciplines zijn uitgenodigd om over deze ontwikkeling te spreken, erop te reflecteren en het gesprek te verbreden. Omdat de logica van onderzoek divers is, is het streven bruggen te slaan tussen verschillende kritische perspectieven.

De ULW

ULWeek bestaat uit een symposium met lezingen en discussies en een korte competitie. Kaarten voor ULWeek worden vanaf woensdag 27 september verkocht. Toegang: 20 euro voor professionals, studenten 12 € (10 € voor alleen het symposium). Meer informatie op de facebookpagina van de ULW en op de website van Polis.