Landschapsarchitectuur NLagendaexpositieTU Delft maakt installatie Foresea op Oerol 2016

TU Delft maakt installatie Foresea op Oerol 2016

22062016

Master studenten bouwkunde van de TU Delft maakten in juni de installatie Foresea voor Oerol festival 2016. Het ontwerp heeft als thema het stijgen van de zeespiegel.

Doormiddel van het beantwoorden van stellingen probeerden de studenten bij de bezoekers van Oerol een discussie los te maken over dit thema, een probleem waar wij met ons allen verantwoordelijk voor zijn. Ook lieten ze de bezoekers weten wat nu eigenlijk precies de consequenties zijn van de zeespiegelstijging en creërden ze meer bewustzijn over de middelen die wij zelf als mens kunnen inzetten om een verschil te kunnen maken.

Zee aan touwen

De installatie bestond uit een totaal van 57 stalen palen van 6 meter hoogte die op het strand van Hoorn, Terschelling, werden geplaatst. Elke paal was voorzien van een andere stelling. De bezoekers werd gevraagd om naar twee palen te gaan en de twee bijbehorende stellingen te beantwoorden. Nadat zij hun antwoord hadden doorgegeven, kregen zij een blauw touw dat zij dan vervolgens mochten spannen tussen de twee palen. De hoogte waarop de touwen bevestigd werden, werd bepaald door de mate waarin de bezoekers het eens of oneens zijn met de stelling. Elke bezoeker werkte op deze manier mee aan het maken van een zee aan touwen.

Naast het beeld dat met het beantwoorden van de vragen werd gecreëerd, werden ook alle antwoorden op de stellingen bijgehouden. Samen met de informatie over de leeftijd, geslacht en woonplaats van de bezoekers is gekeken of er interessante conclusies te trekken zijn.

Zijn de bezoekers van Oerol zich bewust van het probleem dat zeespiegelstijging met zich meebrengt en zijn zij bereid zich aan te passen om zeespiegel stijging te verminderen?
Meer info: zie Facebook projectpagina en de projectwebsite.