Landschapsarchitectuur NLnieuwspublicatieSlotpublicatie Atelier Kustkwaliteit online

Slotpublicatie Atelier Kustkwaliteit online

31102013

Atelier Kustkwaliteit heeft de slotpublicatie met de resultaten van twee jaar ontwerpend onderzoek van het Atelier online gepubliceerd.

In de afgelopen twee jaar heeft Atelier Kustkwaliteit ontwerpend onderzoek gedaan naar de manier waarop bij de verdeling van het zand, dat jaarlijks nodig is om ons kustfundament mee te laten groeien met de zeespiegelstijging, meerwaarde gecreëerd kan worden voor natuur, recreatie en de kwaliteit van de kustplaatsen en boulevards.
 De resultaten zijn samengebracht in de publicatie ‘Veiligheid en kwaliteit van de Nederlandse kust: op weg naar 2100’.

Het Atelier concludeert dat het mogelijk is om met kustversterking de Noordzeekust als ‘Gouden Rand’ van Nederland beter uit de verf te laten komen. Het is een gemeenschappelijke opgave voor alle partijen die aan de kust werken.

De slotpublicatie is te downloaden op de site van Atelier Kustkwaliteit.

Foto: Saskia Bottenberg