Landschapsarchitectuur NLnieuwsShoreScape: betere kustbescherming door duinlandschapontwikkeling

ShoreScape: betere kustbescherming door duinlandschapontwikkeling

30012017

Kustbescherming is niet alleen mogelijk met dijken en dammen, de zee laat zich ook temmen door slimme vormgeving van het kustlandschap. De TU Delft heeft met de TU Twente een NWO-beurs gekregen voor onderzoek naar een ‘symbiose’ van bouwen en zandbescherming door duinvorming. Onderzoekers beginnen dit jaar met de inrichting van enkele proeflocaties in de Hollandse kustzone.

Projectleider Steffen Nijhuis van de Landscape Architecture Group: “Het gaat er enerzijds om zandstromen rond strandbebouwing beter te begrijpen en anderzijds om bebouwing slim te ontwerpen zodat deze de zandstromen stuurt en de kustduinen laten aangroeien. Dit moet leiden tot veilige kusten en duurzame ontwikkeling van duinlandschappen.”

Lees het hele artikel op de website van de TU Delft.