Landschapsarchitectuur NLnieuwsPublicatie: Research in Landscape Architecture Methods and Methodology

Publicatie: Research in Landscape Architecture Methods and Methodology

17012017

In december is een nieuw boek verschenen van professor Adri van den Brink (Wageningen UR landschapsarchitectuur) en collega’s: ‘research methods and methodologies in landscape architecture’. In het boek worden onderwerpen aangesneden van fundamenteel belang voor wetenschappelijk onderzoek in de landschapsarchitectuur.

Het definiëren van een onderzoeksvraag, beschrijven waarom deze moet worden beantwoord en uitleggen hoe methoden worden gekozen en toegepast, zijn uitdagende taken voor iedereen die begint met wetenschappelijk onderzoek in de landschapsarchitectuur. Zowel voor de startende onderzoeker en senior is het essentieel om gefundeerde conclusies te trekken en robuuste antwoorden te vinden op onderzoeksvragen.

Het boek biedt een leidraad voor afwegingen bij het selecteren van methoden en biedt richting bij het afbakenen en opzetten van wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied. In de afgelopen decennia is de traditionele oriëntatie op de beroepspraktijk in de landschapsarchitectuur geleidelijk gecompleteerd met een toenemende focus op onderzoek. Dit boek zal helpen om verbanden te leggen tussen onderzoek, onderwijs en praktijk en om te bouwen aan een ​​gemeenschappelijk theoretisch kader en gemeenschappelijke onderzoeksmethoden.

Door het samenbrengen van bijdragen van landschapsarchitecten van over de hele wereld, behandelt dit boek een breed scala aan onderzoeksmethoden en voorbeelden die zullen helpen om onderzoek met succes uit te voeren. Ook inbegrepen is een studie waarin de redactie de belangrijkste prioriteiten bespreekt voor onderzoek binnen de discipline in de komende jaren. Dit boek voorziet in een helder pad waarmee onderzoek binnen de landschapsarchitectuur verder kan worden ontwikkeld.

Auteurs
Adri van den Brink, Diedrich Bruns, Hilde Tobi en Simon Bell.
‘Onderzoek in Landscape Architecture – methoden en methodieken. Adri van den Brink, Diedrich Bruns, Hilde Tobi en Simon Bell (eds.) 315 pp. Routledge uitgevers. Hardback £ 110,00; paperback £ 34,99. Link naar de webwinkel.

Meer informatie: Wageningen UR website.