Landschapsarchitectuur NLagendaevenementPleidooi 2050: Deltaplan voor de energietransitie

Pleidooi 2050: Deltaplan voor de energietransitie

30052018

Op dinsdagavond 3 juli ontvangt Ed Nijpels – voorzitter van het Klimaatberaad- Pleidooi 2050. Pleidooi 2050 is op initiatief van Vereniging Deltametropool samen met de vakwereld opgesteld. De kernboodschap van het pleidooi is: geen energietransitie zonder nationaal ruimtelijk programma. Het evenement is onderdeel van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 2018 (IABR). 

Geen energietransitie zonder een plan voor hoe de komende dertig jaar op nationaal en regionaal niveau in samenhang de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en landschappen wordt gewaarborgd. Dat is de kern van de boodschap die Nijpels zal ontvangen. Dit sluit aan bij deze editie van de IABR die volop inzet op het stevig verankeren van ruimtelijk ontwerp in de aanpak van de energietransitie en omgekeerd, en die de energietransitie positioneert als een hefboom voor stedelijke kwaliteit, voor een sociaal inclusieve stad: Energie=Ruimte=Solidariteit.

IABR 2018-20: Sustainable Development Goals
De achtste en negende editie van de IABR genaamd THE MISSING LINK staan geheel in het teken van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en van het klimaatverdrag van Parijs. IABR–2018+2020–THE MISSING LINK richt zich, vanuit het ontwerp, op de vraag hoe de noodzakelijke opschaling en versnelling van de transitie naar een weerbare toekomst beter gerealiseerd kan worden. Om concreet met die grote opgave aan de slag te kunnen, ligt de focus eerst op de Delta van de Lage Landen, waar ontwerpend onderzoek plaatsvindt en IABR–Ateliers, de samenwerkingsverbanden tussen de IABR en verschillende provincies en gemeenten in Nederland en België, zijn opgestart. Wat en hoe kan ontwerpkracht bijdragen aan onze toekomst in de delta en aan de delta van de toekomst?

Datum:           dinsdag 3 juli 2018
Tijd:                19:30 – 21:30
Locatie:          HAKA-gebouw, Vierhavensstraat 38, 3029 BE Rotterdam
Toegang:        gratis, aanmelden verplicht via deze link
Voertaal:         Nederlands

Meer informatie: IABR.

Afbeelding: IABR–ATELIER GRONINGEN / maat ontwerpers