Landschapsarchitectuur NLnieuwsNVTL stelt lidmaatschap open voor hele vakgebied

NVTL stelt lidmaatschap open voor hele vakgebied

16122015

De NVTL stelt het lidmaatschap open voor voor bureaus over de volle breedte van het vakgebied.

De NVTL is in beweging. Een groeiend aantal ZZP-ers en kleine bureaus werkt in wisselende integrale netwerkverbanden. Ook is het type bureaus dat zich in het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur beweegt aan het verbreden. Het is van groot belang deze ontwikkelingen te omarmen in de vereniging. Niet alleen door inhoudelijk invulling daaraan te geven in ons programma, maar ook door de veranderende professionele vakwereld beter aan ons te binden en te kunnen vertegenwoordigen. Daarmee blijven we actueel, relevant en actief midden in het werkveld.

Lidmaatschapsstructuur aangepast

Belangrijkste wijzigingen zijn aanpassing van de lidmaatschapsstructuur en openstelling van de vereniging voor bureaus over de volle breedte van het vakgebied. Voor ZZP-ers en kleine bureaus wordt het gemakkelijker, ‘bureaulid’ te zijn en daarmee op de veel geraadpleegde ‘bureaulijst’ opgenomen te worden. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen de bureaus voor landschapsarchitectuur BNT en de overige ontwerpbureaus. Dit om duidelijkheid te bieden over het al dan niet gekoppeld zijn aan het Architectenregister en daarmee ook over het verschil in achtergrond en opleidingsniveau.

Gedragsregels

Nog steeds kunnen bureaus alleen worden opgenomen in de bureaulijst wanneer ze de gedragsregels van de NVTL onderschrijven. Het bestuur werkt in 2016 verder aan de ontwikkeling van een servicepakket voor de bureauleden, dat vergelijkbaar is met het door de BNA aan zijn leden aangeboden pakket. Een uitgebreidere toelichting vindt u op de website van de NVTL.