BeroepspraktijkArchitectenregister

Architectenregister

Bureau Architectenregister voert taken uit die zijn opgedragen op grond van de Wet op de architectentitel. De hoofdtaak is het beheer van het architectenregister.

De Wet op de architectentitel beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect.
Alleen personen die in het architectenregister staan ingeschreven voor een bepaalde discipline mogen de bijbehorende titel voeren. Ook voor bureaunamen gelden richtlijnen.

Beroepservaringsperiode

Sinds 1 januari 2015 is op grond van de Wet de beroepservaringsperiode van kracht geworden. Dat betekent dat recent afgestudeerden zich pas na een tweejarig programma kunnen inschrijven in het architectenregister.