BeroepspraktijkArchitectenregister

Architectenregister

Bureau Architectenregister (BA) voert taken uit die zijn opgedragen op grond van de Wet op de architectentitel. De hoofdtaak is het beheer van het architectenregister. De Wet op de architectentitel beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Alleen personen die in het architectenregister staan ingeschreven voor een bepaalde discipline mogen de bijbehorende titel voeren. Ook voor bureaunamen gelden richtlijnen.

Het belang van registreren

Een ieder die de beroepstitel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschaps architect of interieurarchitect wenst te voeren, dient ingeschreven te staan in het architectenregister. De belangrijkste redenen voor inschrijving in het register zijn:

  • met de inschrijving onderscheidt de geregistreerde zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar;
  • werkgevers en opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat een ontwerper staat geregistreerd;
  • voor (internationale) prijsvragen en aanbestedingen kan als voorwaarde worden gesteld dat men staat ingeschreven in het architectenregister;
  • het verrichten van werkzaamheden in andere EU-lidstaten (en veelal ook buiten de EU) is eenvoudiger voor personen die geregistreerd zijn.

Beroepservaringsperiode

De beroepservaringperiode is een periode waarin je -na het behalen van een kwalificerend Masterdiploma- beroepservaring opdoet onder begeleiding van een mentor. Deze periode duurt ongeveer twee jaar als je minimaal 32 uur per week werkt. Werk je minder dan is de beroepservaringperiode langer. Werk je minder dan 20 uur per week gemiddeld dan kun je niet deelnemen aan de beroepservaringperiode. De mentor moet in dezelfde discipline werken als jij. Ook moet hij/zij ten minste drie jaar zijn ingeschreven in een architectenregister voor die zelfde discipline.

De eisen waaraan alle deelnemers na het doorlopen van de beroepservaringperiode moeten voldoen, staan beschreven als eindtermen in de Bijlage van de Regeling Beroepservaringperiode. Deze regeling is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Hier kun je een toelichting vinden op de 24 eindtermen.

De titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. Je mag deze titels uitsluitend voeren als je staat ingeschreven in het architectenregister. De verplichting tot een beroepservaringperiode is opgenomen in de in 2011 herziene Wet op de architectentitel en in 2012 uitgewerkt in de Regeling Beroepservaringperiode.