Landschapsarchitectuur NLagendalezingNVTL-aMb Collegereeks Ruimte | Klimaat

NVTL-aMb Collegereeks Ruimte | Klimaat

10102015

Dit najaar organiseert de NVTL i.s.m. Architectuurcentrum Makeblijde een collegereeks  Ruimte | Klimaat. De colleges gaan in op aan klimaat gerelateerde kwesties op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.

Tijdens het eerste college op 4 september lichten Cor Beekmans (Rijkswaterstaat) en Mathieu Schouten (gemeente Nijmegen) de noodzaak voor ruimtelijke ingrepen toe om Nederland duurzaam te beschermen tegen overstromingen en de zoetwatervoorziening op peil te houden.

Beide sprekers zullen vanuit persoonlijke betrokkenheid en met tot de verbeelding sprekende voorbeelden als de Waalsprong in Nijmegen nader ingaan op enerzijds de (nieuwe) kansen die de ruimtelijke klimaatprogramma’s bieden voor recreatie, mobiliteit, bedrijvigheid en wonen en anderzijds op de complexe governance voor realisatie en uitvoering. Eric Luiten treedt op als moderator.

 • Locatie:  Park Makeblijde, Oud Wulfseweg 3, 3992 LT Houten
 • Tijd: 15:00 – 17:00 uur, inloop vanaf 14.30 uur
 • Prijs: € 15,- inclusief drankje na afloop (€ 10,- studenten) per lezing
 • Passe-partout: € 65,- voor alle 5 middagen (€ 45,- studenten)
 • Kaarten: info@architectuurcentrummakeblijde.nl

Programma

vr 25 september: Ecologische veerkracht

 • Flip Witte, Watercycle Research Institute, Nieuwegein
 • Stijn Koole, Bosch Slabbers

vr 16 oktober: Energielandschappen

 • Nikol Dietz, H+N+S landschapsarchitecten
 • Arnout Scheurwater, Opgewekt in Culemborg (onder voorbehoud)

vr 6 november: Leefklimaat

 • Annemieke Fontein, gemeente Rotterdam
 • Sanda Lenzholzer, Wageningen Universiteit

vr 27 november: Innovatieve infrastructuur

 • Paul Kersten, wUrck
 • Mark Degenkamp, gemeente Utrecht (onder voorbehoud)