Landschapsarchitectuur NLagendaexpositieForever Young: innovaties voor binnenstad van Amsterdam

Forever Young: innovaties voor binnenstad van Amsterdam

13042016

Bij de tentoonstelling (12 t/m 30 april) van de Winter School ‘Forever Young’ 2016 in de OBA in het kader van Volksvlijt2056 is een gelijknamige krant verschenen met daarin 18 innovatieve ontwerpen van studenten voor de toekomst van de Amsterdamse historische binnenstad. Zef Hemel, intiatiefnemer van Volksvlijt2056, schreef een inleiding. 

Als onderdeel van deze tentoonstelling worden de maquettes (1:50) van de Winter School ‘Forever Young’ 2016 van de Academie van Bouwkunst geëxposeerd evenals een grote maquette van de binnenstad. Het thema van de Winter School komt voort uit de actieagenda van het platform Volksvlijt2056. De tentoonstelling loopt tot 30 april (dagelijks tijdens reguliere openingstijden van de OBA).

Deze krant is nu online beschikbaar via deze link. Gedrukte exemplaren zijn gratis te verkrijgen in de Academie van Bouwkunst en in de OBA. Met bijdragen van Marieke Berkers, Jarrik Ouburg en Zef Hemel.