Landschapsarchitectuur NLnieuwsBegrip zoekt lading: ontwerpend onderzoek in de landschapsarchitectuur

Begrip zoekt lading: ontwerpend onderzoek in de landschapsarchitectuur

21102016

Steffen Nijhuis, teamleider onderzoek van de leerstoel landschapsarchitectuur van de Technische Universiteit Delft is een van de motoren achter het Symposium ‘Design = Research’, dat de DSL op 30 november in Velp organiseert. In aanloop naar het symposium vroegen we Nijhuis naar het waarom van de bijeenkomst: “Het wordt tijd om het fundament onder ons vakgebied verder te ontwikkelen.”

Ontwerp als vorm van onderzoek, of ontwerpend onderzoek: waar hebben we het dan over?

“Daar zijn in de praktijk nogal verschillende opvattingen over. Men gebruikt het begrip ‘ontwerpend onderzoek’ veel, zowel in de praktijk als in onderwijs en onderzoek. Maar wat we precies bedoelen en of we over hetzelfde praten, daar wordt nog veel te weinig over gesproken. Het is tijd voor verdieping en ontwikkeling van een gemeenschappelijk vocabulaire. Zonder dat blijven we als vakgebied stilstaan.”

Waarom een symposium aan wijden?

“Het is een manier om het onderwerp centraal te stellen, in brede kring opvattingen te delen en te zoeken naar een gemeenschappelijke basis om verder te gaan. Als professioneel vakgebied heeft de landschapsarchitectuur een lange en rijke historie, maar in vergelijking daarmee moet het als onderzoeksdomein nog verder ontwikkeld worden. Bijeenkomsten zoals deze dragen daaraan bij.”

Voor wie is het interessant en waarom?

“In de eerste plaats voor vakgenoten in de praktijk, het onderzoek en onderwijs en studenten landschapsarchitectuur of -ontwerp. Als we als landschapsarchitecten onderzoek doen, moeten we ons -als ontwerpend vakgebied en relatief jonge wetenschappelijke discipline – nog vaak verdedigen. Dit symposium zal argumenten opleveren waarmee het belang van ontwerpend onderzoek in ons domein wordt gestaafd en we ons vakgebied steviger kunnen positioneren. Het gaat ons helpen om als beroepsgroep serieus genomen te worden. We willen meer doen dan alleen die mooie tekening maken!”

Waar ben je het meest benieuwd naar?

“Toch naar de andere verschillende opvattingen en invulling die aan het begrip gegeven wordt. Hoe gaat de praktijk om met het begrip en hoe wordt ingezet? Welke vragen krijgen ze en wat doen ze nou precies als ze onderzoeken, hoe pakken ze het aan? We denken namelijk van elkaar te weten hoe we erin staan en wat we doen, maar is dat ook zo? Zijn er misschien toch nieuwe uitkomsten en onverwachte aanknopingspunten?

Wanneer is het geslaagd?

“Het feit dat het plaatsvindt is al een belangrijke gebeurtenis. Ontwerpen is een belangrijke activiteit die landschapsarchitecten verbindt. Het is daarom niet zo gek dat we in de voorbereiding merken dat het onderwerp enorm leeft. We hebben aanmeldingen uit alle hoeken, van Groningen tot aan Brussel, terwijl het dagprogramma nog niet eens is gedeeld. Zowel bij de praktijk, het onderwijs als het onderzoek prikkelt het en is er grote behoefte om aan dit thema substantie aan te geven. Dat wetenschap, onderwijs en praktijk hier samen over in gesprek gaan is al uniek. Dat is nog nooit gedaan in de landschapsarchitectuur of in een andere ontwerpende discipline. Maar we willen eigenlijk meer dan een eenmalig gesprek, we willen geen eendagsvlieg zijn. Doel is de energie vast te houden en een inhoudelijk proces op gang te brengen. Het symposium is in die zin een startpunt. Aansluitend aan het symposium praten we in klein comité verder hoe we de met de opbrengst tot een agenda kunnen komen die bijdraagt aan de toekomstige ontwikkeling van het begrip. Dit alles zal ook goed zijn voor de legitimatie van de DSL. Iets wat hard nodig in een tijd waarin iedere euro twee keer wordt omgedraaid.“

SYMPOSIUM DESIGN = RESEARCH

30 november 2016, Hogeschool Van Hall Larenstein Velp, 13.00- 17.00 uur.

PROGRAMMA

Deelname is kostenloos. Aanmelden of meer informatie? Mail naar email@d-s-l.info.