Landschapsarchitectuur NLagendaProgramma symposium ‘Design = Research’

Programma symposium ‘Design = Research’

21102016

Op woensdag 30 november organiseert de DSL in Velp het symposium ‘Design = Research’ over ontwerp als vorm van onderzoek binnen de landschapsarchitectuur. Voor het eerst gaan de Nederlandse masteropleidingen, bacheloropleidingen, vertegenwoordigers van bureaus en de overheid samen in gesprek over dit onderwerp. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen, hieronder vindt u het voorlopige programma. 

Hoe verhouden ontwerp en onderzoek zich binnen de Nederlandse landschapsarchitectuur? Welke opvattingen zijn er en hoe komen we tot een gemeenschappelijke taal en sterkere basis voor landschapsarchitectuur als wetenschappelijke discipline?

De Nederlandse masteropleidingen (Wageningen UR, TU Delft, Academie Amsterdam), bacheloropleidingen (VHL Velp en HAS Den Bosch) en vertegenwoordigers van bureaus (opdrachtnemers) en de overheid (opdrachtgevers) zullen hun werkwijzen, visie en vragen delen. Het komen tot een ‘gemeenschappelijke taal’ staat centraal.

Programma

13.00 Inloop met koffie

13.30 Welkomswoord Jan Herman Meijer, directeur van de Dutch School of Landscape Architecture

13.35 Inleiding Egbert Stolk, onderzoeker bij de TU Delft Urbanism Group, gespecialiseerd in de dynamiek van het ontwerpproces in relatie tot de complexiteit van omgeving. Egbert zal deze middag ook als gespreksleider optreden.

13.50 De bacheloropleidingenHAS Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein, door p.m.

14.10 De masteropleidingen – Academie van Bouwkunst, TU Delft en Wageningen Universiteit, door p.m.

14.30-14.40 PAUZE

14.40 De opdrachtgevers – door Mark Eker van de Provincie Noord Holland

15.00 De bureaus – door Inge Kersten van H+N+S Landscape Architects

15.20-15.30 PAUZE

15.30 Interactieronde

16.15 Wrap up / discussie

17.00 Afsluiting en borrel

Locatie

Hogeschool Van Hall Larenstein Larensteinselaan 26a, 6882 CT Velp.

Aanmelden

Deelname is kostenloos. Aanmelden of meer informatie? Mail naar email@d-s-l.info.