Landschapsarchitectuur NLnieuwsblogAfstudeerwerk Wageningen UR op TOPOS Blog

Afstudeerwerk Wageningen UR op TOPOS Blog

14012015

Alle afstudeerprojecten van Wageningen Universiteit zijn te vinden op het TOPOS-blog.

TOPOS is een blog dat wordt ondersteund door de leerstoelgroepen Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning en Culturele Geografie van Wageningen Universiteit, in samenwerking met studievereniging Genius Loci. TOPOS wordt gemaakt door studenten van de genoemde opleidingen.

TOPOS

In de bijna 25 jaar van haar bestaan, heeft TOPOS zichzelf gemanifesteerd als een platform voor de uitwisseling van ideeën over landschapsarchitectuur, planning en culturele geografie. Tot 2014 als driejaarlijks tijdschrift, daarna als blog. TOPOS fungeert als een intermediair tussen de universiteit, studenten en de vakwereld. TOPOS brengt jaarlijks een Jaarboek uit.