Landschapsarchitectuur NLagendaWLO & NVTL: ACADEMIE VOOR LANDSCHAP (13 OKT, 3 NOV EN 1 DEC)

WLO & NVTL: ACADEMIE VOOR LANDSCHAP (13 OKT, 3 NOV EN 1 DEC)

11082021

Op 13 oktober, 3 november en 1 december wordt voor de tweede keer de leerlijn over omgaan met Landschapspijn georganiseerd door de Academie voor Landschap. Het thema is het verdwijnen of veranderen van het landschap zoals we dat kennen en waar we waarde aan hechten. Hoe gaan we om met het verlies van waarden, voor onszelf, voor bewoners, bezoekers en anderen? Hoe kunnen we de betrokkenheid bij het landschap opnieuw vormgeven? Hoe ga je het gesprek aan met bewoners en bezoekers?

Iedere bijeenkomst bestaat voor de helft uit inleidingen en uitwisseling van en met experts, en voor de helft uit een werksessie met uitwisseling en toepassing op de eigen praktijk. Theory U en Het werk dat weer verbindt van Joanna Macy vormen inspiratie en leidraad voor de gesprekken en werksessies.

Deze serie biedt ruimte aan landschapsprofessionals om op een andere manier te kijken naar hun beroep; wat komt er op ons af de komende jaren, hoe ga je het gesprek aan over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en uitsterven van soorten? Wat is onze rol in dit alles? Dit betekent dat we ook in zullen gaan op de situatie en professionele rol van de deelnemers; het is geen passieve kennisverwerving, maar een actieve academie waarin op iedereen een beroep zal worden gedaan. NVTL en WLO organiseren deze samen. Deelname geldt als bijscholing voor het architectenregister.

Programma:
Sessie 1 – Tussen Hoop en Wanhoop:
over de menselijke relatie tot het landschap en de gevolgen van de verregaande scheiding tussen mens en landschap/natuur. Ronald van Marlen neemt ons mee in de urgentie van de huidige klimaat- en ecologische crisis, en Lian Kasper geeft een perspectief op mogelijke reacties op ‘slecht nieuws’ zoals apathie, technologisch optimisme, burn-out, depressie. Hoe kunnen we omgaan met de emoties die hiermee gepaard gaan?

Werksessie: Hoe ervaren we als landschapsprofessionals de urgentie van de huidige situatie? Hoe gaan we er mee om? In hoeverre kunnen we er iets mee in ons werk? Hoe kunnen we de toekomst tegemoet met frisse moed en energie? We werken met ‘het werk dat weer verbindt’ van Joanna Macy.

Sessie 2 – Wisselende Perspectieven:
Hoe ga je om met emoties van bezoekers, bewoners en andere betrokkenen bij gebiedsprocessen? Hoe geef je zo’n proces vorm en hoe communiceer je verandering? Jori Wolf (Staatsbosbeheer) neemt ons mee in het praktijkvoorbeeld Strubben- Kniphorstbosch.

Landschappen worden meestal ingericht vanuit menselijke perspectieven en openbare ruimtes zeker. Welke perspectieven zijn er nog meer? En hoe kunnen we die toepassen in onderzoek en ontwerp? Maike van Stiphout (DS) neemt je mee vanuit onverwacht perspectief

Excursie: Strubben-Kniphorstbosch (Schipborg, Drenthe) met Jori Wolf

Sessie 3 – De kracht van Natuur:
Waar doen we het ook alweer voor? En wat gebeurt er als we onszelf als mens minder centraal stellen? Over verbinding met de schoonheid en overvloed van landschap en natuur als basis van wezenlijke motivatie en inspiratie. Hoe krijgen we mensen mee in enthousiasme voor de natuur? En hoe kunnen we landschap inrichten vanuit een niet-menselijke bril? Met Matthijs Schouten (ecoloog en filosoof) en Maike van Stiphout (landschapsarchitect)

Werksessie: Wat is je rol als professional? Hoe kun je inspireren? We gaan aan de slag met actuele vraagstukken in de eigen praktijk en helpen elkaar een stap verder.

Inschrijven:
Schrijf je nu in voor de gehele serie voor 450 Euro voor leden Staatsbosbeheer, WLO of NVTL, 550 Euro voor niet-leden.  Er is een maximum aantal deelnemers i.v.m. de ruimte en RIVM regels.

Inschrijven kan via secretariaat@nvtl.nl onder vermelding van:

  • Naam
  • Organisatie of -onderdeel,
  • Lid WLO, NVTL [ja/nee]
  • Telefoonnummer en mailadres om je te bereiken.