Landschapsarchitectuur NLagendabijeenkomstWerkbijeenkomst energieplantages als ontwerpopgave

Werkbijeenkomst energieplantages als ontwerpopgave

20012016

Hoe kun je energieplantages voor biomassa goed ruimtelijk inpassen? Op 16 februari wordt er een werkbijeenkomst georganiseerd in het Biesbosch Museum in Werkendam. 

In het kader van de energietransitie stijgt de vraag naar houtige biomassa. Er gaan stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages met snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els. Deze zullen impact hebben op het landschap.

Om een goede ruimtelijke inpassing te stimuleren, is Probos in samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten gestart met het  project ‘energieplantages als ontwerpopgave’ (behalve de werkbijeenkomst vier masterclasses eind februari/begin maart 2016). Hierin worden instrumentaria ontwikkeld zoals een locatiewijzer en voor concrete cases (gebieden) ontwerpen gemaakt in uiteenlopende settings en functiecombinaties.

Tijdens de werkbijeenkomst zullen ontwerpprincipes gepresenteerd en aangescherpt worden, en worden de masterclasses nader toegelicht.

  • Datum: dinsdag 16 februari 2016
  • Locatie: Werkendam, Biesbosch Museum
  • Opgeven voor werkbijeenkomst: per e-mail.