Landschapsarchitectuur NLagendabijeenkomstWater Republic 2025: Dijken van Nederland

Water Republic 2025: Dijken van Nederland

09012015

Op 26 januari vindt een speciale bijeenkomst over dijken plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Eric Jan Pleijster en Cees van der Veeken van LOLA Landscape Architects presenteren hun boek ‘Dijken van Nederland’en er zijn bijdragen van Eric Luiten (Rijksadviseur voor Landschap en Water), Henk Ovink (Rebuild by Design, Ministerie I&M) en Gert Tetteroo (MAYDAY 2022). De avond wordt georganiseerd tegen de achtergrond van het Water Republic 2025-programma.

Dijken van Nederland

Dijken vormen de scheiding tussen water en land. Ze bieden ons veiligheid en zijn de dragers van ons landschap. De stad kent vele dijken. Deze avond is de blik gericht op de dijken van Amsterdam. Waar liggen ze? Bieden onze dijken voldoende bescherming? Hoe zijn ze geïntegreerd met de stad? Welke kansen bieden de dijken, bijvoorbeeld voor recreatie, natuur en energie-opwekking?

Aanleiding van deze avond is het boek ‘Dijken van Nederland’ dat onlangs is uitgekomen. In dit boek worden de Nederlandse dijken voor het eerst als geheel beschreven, geduid en geportretteerd.

Water Republic 2025

Water Republic 2025 is een denkbeeldige staat van water, bedacht om meer met water te doen in Amsterdam en haar regio. Het jaar 2025 staat centraal, omdat Amsterdam dan haar 750e verjaardag viert en de tiende editie van Sail plaatsvindt. Doel is grote waterthema’s op een positieve manier aan een internationaal publiek presenteren. Samen, maar niet alleen. Waterexperts, kunstenaars, wetenschappers en iedereen die geïnteresseerd is, wordt expliciet uitgenodigd mee te denken over waterthema’s. Moderator: Natasja van den Berg

Aanmelden

De bijeenkomst start om 20.00 uur. Toegang is gratis. Meld je voor dit programma aan op de website van Pakhuis de Zwijger.