Landschapsarchitectuur NLagendabijeenkomstUitwisselingsbijeenkomst EU-Land21 project in Brussel

Uitwisselingsbijeenkomst EU-Land21 project in Brussel

13042018

De leden van het project EU-Land21 Trans-Europees onderwijs voor landschapsarchitecten, gefinancierd in het kader van het Erasmus + Strategic Partnership-programma, komen op 28 april bijeen Brussel. Tijdens het evenement worden de projectresultaten tot nu toe gepresenteerd.

De open sessie vindt plaats aan de Université d’architecture La Cambre Horta en start om 13.30 uur. Belangstellenden zijn uitgenodigd om deel te nemen en ervaringen en kennis te delen over hoe leren, inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit binnen de landschapsarchitectuur in Europa te bevorderen. Bekijk het programma.

Het EU-Land21 consortium wordt gevormd door universiteiten uit Hongarije, Estland, Polen, Nederland en Litouwen, samen met de Internationale Federatie van Landschapsarchitecten (IFLA-Europa). Doel is samen te werken aan trans-Europese erkenning van het beroep en het bouwen en ontwikkelen van studieprogramma’s binnen de deelnemende Europese universiteiten.

Het is de bedoeling dat de resultaten van het Brusselse evenement helpen bij het werken aan fundamentele aspecten met betrekking tot competenties en daarmee leiden tot een betere professionele praktijk.

Contact

Meer weten over het project Trans-Europees onderwijs voor landschapsarchitecten? Neem contact op met de projectcoördinator in Litouwen Gintaras.staukis@vgtu.lt

Geïnteresseerd in het bijwonen van de bijeenkomst? Meld u s.v.p. aan via: secretariat@iflaeurope.eu

Adres: Université d’architecture La Cambre Horta, Eugene Flageyplein 19, B 1050 Brussel.