Landschapsarchitectuur NLnieuwsfilmTerugblik 2013 Rijksadvsieurs op video

Terugblik 2013 Rijksadvsieurs op video

21012014

Rijksadviseurs Frits van Dongen, Eric Luiten en Riensts Dijkstra blikken in drie korte films elk afzonderlijk terug op 2013. Ze vertellen niet alleen wat hen bezig heeft gehouden en aan welke opgaven is gewerkt, ook gaan ze in op de verschillende rollen waarin het CRA is gevraagd te participeren in ruimtelijke opgaven.

Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, stelt het borgen van ruimtelijke kwaliteit aan de orde in zijn terugblik op 2013. Het College van Rijksadviseurs nam rond diverse vraagstukken initiatief tot ontwerpend onderzoek, gaf advies over beleidsvorming of nam deel aan kwaliteitsteams. Binnen het thema “een betere Delta” is Eric Luiten voorzitter geworden van het kwaliteitsteam Afsluitdijk, die aan revisie toe is.

Rients Dijkstra vertelt in zijn bijdrage hoe hij werkt aan een aantrekkelijke ruimtelijke toevoeging aan de Ruit van Rotterdam. Frits van Dongen blikt in zijn video terug op de Week van het Lege gebouw en wat in zijn ogen van belang is om een cultuurverandering in de bouw tot stand te brengen.