Landschapsarchitectuur NLagendaTENTOONSTELLING ARCHIPRIX 2021 DE BESTE NEDERLANDSE AFSTUDEERPLANNEN (TOT 29 AUGUSTUS)

TENTOONSTELLING ARCHIPRIX 2021 DE BESTE NEDERLANDSE AFSTUDEERPLANNEN (TOT 29 AUGUSTUS)

02082021

Tentoonstelling van de 30 beste afstudeerprojecten van de Nederlandse ontwerpopleidingen.

In deze tentoonstelling laat de jongste generatie afstudeerders zien dat ze de urgente opgaven van nu en de toekomst serieus neemt en dat ze in staat is daar bijzonder inspirerende ruimtelijke oplossingen voor te vinden. Of het nu gaat om de stijgende zeespiegel, het verbeteren van de biotoop voor mens en dier, het faciliteren van een diverse samenleving, de energieopgave of het versterken van de zorginfrastructuur, het komt allemaal aan de orde in deze editie van Archiprix. Het beste afstudeerwerk van de Nederlandse masteropleidingen architectuur, stedenbouw, interieur- en landschapsarchitectuur bestrijkt alle schaalniveaus.

Veel van de deelnemende afstudeerders openen nieuwe vergezichten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied, soms met polemische plannen, vaak ook met concrete direct toepasbare ontwerpen. Daarmee is het zonneklaar dat Archiprix als altijd springlevend is, ze introduceert een nieuwe generatie getalenteerde ontwerpers, die bij uitstek geschikt is om vorm te geven aan de nieuwe opgaven waar het ruimtelijk domein voor staat. De ontwerpers van de plannen in deze tentoonstelling zullen we terugzien in de ontwerppraktijk met ontwerpen voor de dringende opgaven van de toekomst.

Deze tentoonstelling is onderdeel van de Rotterdam Architectuur Maand.

Meer informatie en tickets.