Landschapsarchitectuur NLagendaevenementSymposium | Groene steden zijn de toekomst

Symposium | Groene steden zijn de toekomst

25012018

Op donderdag 22 februari 2018 organiseert hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met NL Greenlabel het symposium “Groene steden zijn de toekomst, een kansrijke opgave”.

De kwaliteit van de leefomgeving in onze steden staat onder druk, o.a. door klimaatverandering en luchtvervuiling. De urgentie is hoog, evenals de bereidheid om maatregelen te treffen. Dit biedt volop kansen om te investeren in vergroening van onze leefomgeving, en daarmee de gunstige effecten van natuurlijk groen – meer biodiversiteit, sociale cohesie en het algeheel welbevinden van bewoners in de stad.

Het symposium “Groene steden zijn de toekomst” maakt onderdeel uit van de Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur.

Op het programma o.a. keynotes en workshops van:

Gerben van Straaten – Global CEO World of Walas, Earth Charter & Earth Charter Cities
Robbert Snep – Wageningen UR
Kars Veling – De Vlinderstichting
Judith Slagt – Regelink Ecologie en Landschap
Steven Kamerling – NL Greenlabel
Daniel Goedbloed – Amsterdam Rainproof

Info en aanmelden

Datum: donderdag 22 februari 2018
Tijd: 12.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a te Velp
Kosten deelname: 75,- euro exclusief 21% BTW

Voor aanmelden en meer informatie: Hogeschool Van Hall Larenstein.