Landschapsarchitectuur NLnieuwsonderzoekSymposium DESIGN=RESEARCH

Symposium DESIGN=RESEARCH

01122016

Op 30 november vond het DSL-symposium Design=Research plaats in Velp. De ongeveer 90 deelnemers woonden lezingen bij en spraken met elkaar over allerlei aspecten van ontwerp in relatie tot onderzoek. Iedereen die erbij was: bedankt voor jullie enthousiasme en bijdrage! Later volgt een geschreven verslag en zullen ook de presentaties op deze site te bekijken zijn. Hieronder alvast een impressie in beeld (foto’s: Ben ter Mull) en enkele reacties van deenemers:

“Als deze middag een ding duidelijk maakt, dan is het wel dat het allemaal nog heel diffuus is. Hoe we er in de praktijk en in de instellingen mee omgaan is niet eenduidig.”

20161130-004-dsl-design-and-research

“Er zijn veel percepties voorbij gekomen van wat onderzoek is. Het is waardevol dat we de breedte hiervan in beeld hebben. Wat nog wel ontbreekt is een duidelijk begrippenkader. “

“Wij als HBO’s hebben dringend behoefte aan een kapstok of raamwerk waarbinnen we aan de slag kunnen gaan. We kijken daarvoor ook richting universiteiten. We zouden graag samen optrekken.”

20161130-051-dsl-design-and-research 20161130-055-dsl-design-and-research

“Ik zie gelukkig ook veel overlap tussen de verschillende instellingen en de praktijk. Dat is een mooi vertrekpunt voor samenwerking.”

“Herkent de opdrachtgever onze rol? De ruimte voor ontwerpend onderzoek is niet vanzelfsprekend. Zolang we allemaal iets anders doen, is het logisch dat de opdrachtgever ook niet weet wat hij krijgt. Waarom zou hij het dan laten doen? Hier moeten we de hand in eigen boezen steken. Er ligt een opgave.”

“Benutten we het onderzoek dat gedaan is binnen de bureaus wel voldoende? Deze kennis is nogal vluchtig en het is jammer dat we te weinig aan elkaar doorgeven. We zouden moeten werken aan ons collectief geheugen.”

20161130-110-dsl-design-and-research 20161130-126-dsl-design-and-research

“De semantische discussie is een lastige: hoe noemen we wat we doen precies? Het is misschien interessanter om te kijken wat we daadwerkelijk doen, oftewel: te refecteren op de praktijk.“

“Goed om te horen wat er in de onderwijs- en onderzoeksinstellingen gebeurd. Het lijkt een geknipt onderwerp in het kader van de bijscholingsplicht en life long learning. Een cursus zou voor veel mensen in de praktijk en in het onderwijs van waarde kunnen zijn.”