Landschapsarchitectuur NLagendasummerschoolSUMMER SCHOOL Crystal Palace

SUMMER SCHOOL Crystal Palace

18062014

De landschapstriënnale 2014 organiseert in samenwerking met haar partners van 26 tot en met 29 augustus een multidisciplinaire Summer School. Tijdens de Summerschool zal worden nagedacht over innovatieve ideeën en nieuwe verdienmodellen voor kassengebied Bergerden.

Ideeën voor leegstand

Het kassengebied ligt in het landelijk gebied tussen Arnhem en Nijmegen en grenst aan Landschapspark Lingezegen. Het gebied kampt met een leegstand en zoekt naar ideeën. Daarnaast spelen er ruimtelijke vraagstukken zoals schaalvergroting, aantrekkelijkheid van het kassengebied en de aansluiting met Landschapspark Lingezegen en de steden Arnhem en Nijmegen. Naast deze gebiedsproblematiek spelen actuele thema’s een belangrijke rol zoals duurzaamheid, het energievraagstuk, gezonde voeding, maatschappelijke toegevoegde waarde en de verbinding tussen stad en land. Kortom, een prachtig ruimtelijk vraagstuk!

Creatieve en multidisciplinaire week

Deelname aan deze  creatieve en multidisciplinaire week kost €35,- . Tijdens de Summer School zorgen  begeleidende professionals voor advies en zullen een aantal interessante sprekers nieuwe perspectieven schetsen. Maaltijden worden verzorgd en deelnemers kunnen (gratis) overnachten op één van de bruispunten van de landschapstriënnale: Boerderij Breedelaar.

Meer informatie en aanmelden? Ga naar de site van de Landschapstriennale.