Landschapsarchitectuur NLagendabijeenkomstStartconferentie AMS

Startconferentie AMS

18072014

Op 20 juni vindt de officiële opening plaats van Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), het nieuwe instituut voor toegepaste stedelijke technologie en ontwerp.

Amsterdam wordt het ‘living lab’ van AMS. Bewoners van de stad worden betrokken als testers, gebruikers en co-creators van producten en ideeën die de stad leefbaarder moeten maken.

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)

Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de stad; in 2030 zal naar verwachting zo’n 70% procent van de wereldbevolking in de metropolen leven. Dat stelt de maatschappij voor grote uitdagingen, ondermeer op het gebied van verkeersstromen, voedsel, afval, energie, water en gezondheid. AMS zal vanuit een multidisciplinaire aanpak onderzoek doen naar deze vraagstukken, oplossingen ontwikkelen en implementeren.  

Open platform

Het consortium voor het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions is een netwerk van partijen vanuit diverse disciplines. TU Delft, Wageningen UR en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) vormen het academische hart. Ze werken samen met partners Accenture, Alliander, Cisco, IBM, KPN, Shell en Waternet, Amsterdam Smart City, ESA, TNO, Waag Society en de stad Boston. De samenwerking van al deze partners biedt een kans om het metabolisme van de  stad in een multidisciplinaire context te bestuderen. AMS wil bovendien een open platform zijn waarbij partijen die een goede bijdrage kunnen leveren kunnen aansluiten.

Meer informatie: www.ams-amsterdam.com