Landschapsarchitectuur NLnieuwsafstudeerwerkSpeelmogelijkheden in een dichtbebouwde welvarende wijk

Speelmogelijkheden in een dichtbebouwde welvarende wijk

16122015

Recent studeerde Sabine van den Berg af aan de Wageningen Universiteit. Haar scriptie is getiteld ‘Growing up in cities: Researching the playability of a dense prospectus neighbourhood’ (‘Opgroeien in steden: onderzoek naar de speelmogelijkheden in een dichtbebouwde welvarende wijk’).

Sabine: “Ik heb voortgebouwd op het werk uit 2008 van twee voormalige studenten landschapsarchitectuur. Zij ontwikkelden het ‘speelnetwerkmodel’, waarin kinderen in arme wijken gestimuleerd worden om meer buiten te spelen en fysiek bezig te zijn. In mijn onderzoek heb ik dit model getest in dichtbebouwde welvarende buurten. Daarvoor heb ik het Statenkwartier in Den Haag als case gebruikt.”

Lees (in het Engels) de samenvatting op het TOPOS-blog van Wageningen Universiteit.