Landschapsarchitectuur NLagendabijeenkomstSeminar Water|Staat Makeblijde Houten

Seminar Water|Staat Makeblijde Houten

20012016

Op 22 januari organiseert Architectuurcentrum Makeblijde in Houten een seminar over klimaatbewustzijn. Wat kunnen als overheden, ontwerpers of andere belanghebbenden doen om het klimaatbewustzijn bij bedrijven en de burger te vergroten?

De grote steden in de Randstad vervullen op dit moment een pioniersrol in het zoeken naar integrale klimaatoplossingen binnen architectuur, stedebouw en landschap, maar ook elders in het land wordt het probleem aangepakt. Architectuurcentrum Makeblijde organiseert het seminar WATER | STAAT, waarin wordt ingegaan op ‘state of the art’-klimaat- en waterprogramma’s, die al zijn opgezet in de bestaande openbare ruimte.

Deelname is gratis en inschrijven kan via de e-mail.