Landschapsarchitectuur NLnieuwsafstudeerwerkRunning Amsterdam

Running Amsterdam

17022016

Onlangs studeerden Thijs Dolders & Mary Reiling af aan de Wageningen Universiteit. In hun thesis ‘Running Amsterdam’ proberen Dolders en Reiling te begrijpen hoe mensen gebruik maken van de openbare ruimte voor sportactiviteiten door het analyseren van 110.000 loopbewegingen geregistreerd met de mobiele apps Strava en Runkeeper. In combinatie met de resultaten van hun onderzoek, vormen deze de basis waarop ontwerpen zijn gemaakt.
Lees een samenvatting van het onderzoek op het TOPOS-Blog.