Landschapsarchitectuur NLnieuwsonderzoekRené van der Velde benoemd tot research fellow Urban Forestry

René van der Velde benoemd tot research fellow Urban Forestry

17062018

René van der Velde (TU Delft Landscape Architecture Group) is aangesteld als Research Fellow Urban Forestry, een nieuwe samenwerking tussen de TU Delft Faculteit Bouwkunde en de branchevereniging VHG. De samenwerking omvat de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs naar/rond bomen in de stedelijke omgeving, van straatbomen tot stedelijke bossen.

De nieuw opgerichte onderzoeksgroep vergroot de aandacht voor dit onderwerp op academisch niveau. De activiteiten zullen bestaan uit het verdieping van kennis en versterken van het bewustzijn vanuit het perspectief landschapsarchitectuur en stedenbouw. De focus zal liggen op vier thema’s: stedelijk (landschaps)ontwerp, stedelijk klimaat (adaptatie en mitigatie), stedelijke infrastructuur en stedelijke ecologie.

René van der Velde: “Ik ben erg enthousiast over dit initiatief. Er is relatief veel kennis over (stedelijke) bomen op soortniveau. Het ontbreekt ons echter nog steeds aan veel kennis over hoe bomen en bossen gunstig zijn voor steden op het gebied van stedenbouw en stedelijk landschap. We weten bijvoorbeeld dat bomen belangrijk zijn geweest en nog steeds zijn, als middel om steden te structureren, verfraaien en betekenis te geven. Maar hoe kunnen we dit kwantificeren en kwalificeren? Hoe kan dit worden geïntegreerd in uitdagingen zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit? Wat betekenen bomen tegenwoordig voor een stad? Wat zijn culturele en sociaal-ecologische kwaliteiten van bomen en bossen? Deze vragen zullen worden benaderd vanuit het perspectief van de landschapsarchitectuur. In dit onderzoeksinitiatief zullen we onderzoeken hoe deze stedelijke en landschappelijke schaal van bomen en bossen zich historisch heeft ontwikkeld in Nederlandse steden en wat dat betekent voor de 21ste eeuw. Dit geldt ook voor de minder kwantificeerbare kenmerken. Het is de bedoeling om te schetsen hoe bomen en bossen gebruikt kunnen worden in het toekomstige ruimtelijke en sociaal-ecologische weefsel van steden.”

Kick-off in september 2018

Het programma start in september 2018 met een kick-off-evenement. De drie jaar zullen gebruikt worden om de vier genoemde onderwerpen te onderzoeken en een ​​platform te creëren waar onderzoekers, beheerders en praktijkmensen samenkomen met als doel bomen op de stedelijke agenda te zetten.

Foto: Vliegenbos Amsterdam (Wikipedia)