Landschapsarchitectuur NLnieuwspublicatiePUBLICATIE ‘Seeing Dar’, de lokale markt in Dar es Salaam

PUBLICATIE ‘Seeing Dar’, de lokale markt in Dar es Salaam

09082015

‘Seeing Dar’ is de eerste Academiepublicatie van de Foodscapes Research Group onder leiding van lector prof. Han Wiskerke en Saline Verhoeven. Het bevat de neerslag van een 10-daagse studiereis naar Dar el Salaam waar studenten van de Academie van Bouwkunst en Ardhi University onderzoek hebben gedaan naar de rol, middelen en toekomst van de lokale markt en regionale voedselproductie.

Ontwerpen voor voedselzekerheid in Dar es Salaam

Dar es Salaam is de grootste stad van Tanzania en staat in de top 10 van de snelst groeiende steden in de wereld. Het krijgen van voedsel in en door een stad die kampt met verkeersopstoppingen, luchtvervuiling, slechte afvalverwerking en groeiende voedselonzekerheid is een grote uitdaging. Marktplaatsen zijn belangrijke sites voor voedseldistributie en voor toegang tot betaalbaar voedsel voor de lagere inkomens onder de stedelijke bevolking.

Echter ook in Tanzania rukken de (mega)supermarkten op, met verstrekkende gevolgen voor het voortbestaan van de lokale markt en daarmee voor voedselzekerheid voor de armere stedelijke bevolking. Specialistische kennis over duurzame ruimtelijke processen en planning die voedselmarkten blijvend mogelijk maken is onderontwikkeld of ontbreekt. Studenten van de Academie van Bouwkunst en de Ardhi University in Dar es Salaam werkten daarom op verschillende schaalniveaus aan ontwerpvoorstellen om de toekomst van de lokale markt te bestendigen.

Essays en ontwerpvoorstellen

Deze publicatie bevat essays en ontwerpvoorstellen van studenten, onderzoekers en begeleidende docenten en deskundigen. Onderzoeker Daniel Mbisso (Ardhi University) was eerder te gast in de Academie van Bouwkunst voor de slotlezing van de Capita Selecta lezingenreeks ‘Food Futures’, georganiseerd door de Foodscapes Research Group. Seeing Dar (lees op Issuu) is de eerste aflevering in een reeks van 3 publicaties over het ontwerpend onderzoek naar verschillende aspecten van duurzame voedselsystemen. De planning is in 2016 de resultaten van de Foodscapes Research Group te bundelen in een eindpublicatie.