Landschapsarchitectuur NLnieuwsPublicatie | Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat

Publicatie | Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat

16032018

Dat de ruimtelijke impact van de energietransitie groot is, staat buiten kijf. Maar hoe ziet die transitie er precies uit en aan welke knoppen valt dan te draaien? Hoe vertaal je vervolgens de verschillende scenario’s naar een strategie op regionaal of lokaal niveau?

De Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat helpt partijen bij het genereren van inzichten, het maken van afwegingen en de vertaling daarvan in omgevingsvisies en energiestrategieën.

Deze nationale verkenning is in opdracht van de ministeries van EZK, I&W en BZK uitgevoerd door een collectief van ruimtelijke ontwerp- en adviesbureaus: RUIMTEVOLK, Posad, H+N+S, FABRICations, Studio Marco Vermeulen en NRG Lab. De publicatie is te downloaden op de website van RUIMTEVOLK.