Landschapsarchitectuur NLnieuwsPublicatie: De Paradijsmethode

Publicatie: De Paradijsmethode

30012017

Vorig jaar promoveerde Imke van Hellemondt aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op ‘De Paradijsmethode’. Nu is haar proefschrift ook in boekvorm verkrijgbaar.

Het Nederlandse landschap is verouderd en voldoet niet meer aan eigentijdse eisen. Waar vernieuwing wel heeft plaatsgevonden is het onherkenbaar geworden. Dat was de opvatting van enkele landschaps­archi­tecten in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. Hun ideaal was een gemoderniseerd landschap waarin schijnbaar strij­dige belangen als tech­nologie en ecolo­gie, be­houd en vernieuwing, stad en land werden gezien als onderdelen van een geheel. Een land­schap dat functioneel was én betekenisvol. Zij wilden dit realiseren met een uitgebreid ontwerpproces dat zo idealistisch was dat het bij de Rijksplanologische Dienst een ‘paradijsmethode’ werd genoemd.

Imke van Hellemondt zet uiteen wat de achterliggende motieven waren voor het moderniserings­ideaal van deze landschaps­architecten, hoe zij dit wilden verwerkelijken en welke gevolgen dat had voor hun opvattingen over onderzoek en ontwerp.

Het boek is te koop via boekenbestellen.nl of in de boekhandel (uitgave in eigen beheer, ISBN 978-90-5383-191-5).