Landschapsarchitectuur NLagendabijeenkomstPromotie: De Landschapsarchitectuur van het Polder-boezemsysteem

Promotie: De Landschapsarchitectuur van het Polder-boezemsysteem

09092016

Op 11 oktober verdedigt Inge Bobbink haar proefschrift ‘The landscape Architecture of the Polder-Boezem System. Structure and form and of water network, water pattern and waterworks in the Dutch lowlands’.

Het lekenpraatje (30 minuten) met aansluitend de verdediging (60 minuten) vindt plaats in de Senaatszaal van de Aula van de Technische Universiteit Delft. De bijeenkomst start om 12.00 uur,  voertaal zal Nederlands zijn.