Landschapsarchitectuur NLnieuwsafstudeerwerkPlanners en ethische overwegingen in de praktijk

Planners en ethische overwegingen in de praktijk

02122015

Ruud Oosterhaven studeerde afgelopen zomer af aan de Wageningen Universiteit met zijn scriptie ‘Planners en hun ethische overwegingen in de Nederlandse planning praktijk’.

Voor zijn onderzoek hield Ruud zich bezig met de vraag hoe ruimtelijke planners en politieke beslissers in de Nederlandse ruimtelijke ordening praktijk omgaan met ethische of morele kwesties die door hun als dilemma’s worden ervaren in hun werk en de waarden die bepalend zijn voor keuzes in hun werk.

Een uitgebreide samenvatting (taal: Engels) van zijn scriptie is te vinden op het TOPOS-Blog.