OnderzoekHogeschool Van Hall Larenstein Velp

Hogeschool Van Hall Larenstein Velp

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp voert toegepast onderzoek uit gericht op het verbeteren van de beroepspraktijk. Op het terrein van landschapsarchitectuur bestaat sinds 2013 het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s.

Toegepast onderzoek, zoals uitgevoerd door lectoren, onderzoekers, docenten en studenten van Van Hall Larenstein, is altijd gericht op verbetering van de beroepspraktijk. Daarnaast dragen lectoraten bij aan de innovatie van het curriculum.

Lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s

Een duurzame stedelijke leef-, woon- en werkomgeving, mede dankzij voedsellandschappen. Dat is het onderwerp van studie van het Van Hall Larenstein lectoraat ‘Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s’.

Het lectoraat richt zich op het bedenken en bestuderen van nieuwe landschapsarchitectonische concepten voor meer duurzame stedelijke omgevingen, vanuit de invalshoek van voedsellandschappen. Het begrip voedsellandschappen wordt hierbij breed opgevat. Denk bijvoorbeeld aan duurzame voedselproductie in de directe nabijheid van de stad. Of aan netwerken voor voedsel voor lokale markten, zoals professionele stadsboeren en ecologische tuinderijen. Maar ook aan het verbouwen van voedsel door plaatselijke gemeenschappen.

Het lectoraat loopt vier jaar en is gestart in maart 2013. Noël van Dooren is als lector verbonden aan het lectoraat en werkt daarin onder meer samen met Rik Eweg, lector Duurzame Agribusiness in Metropolitane gebieden. Daarnaast werkt het lectoraat samen met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en de Green Deal Stadsgerichte landbouw.

Meer weten?

Wilt u meer weten over (de projecten van) het lectoraat? Zie de website van Larenstein of email Noël van Dooren via noel.vandooren@hvhl.nl.