BeroepspraktijkNederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) behartigt de belangen van het vakgebied op vele fronten. De vereniging is niet alleen van belang voor de beoefenaars van het vak, maar ook voor studenten, opdrachtgevers en alle andere mensen die de tuin- en landschapsarchitectuur een warm hart toedragen.

NVTL

Jollemanhof 14

1019 GW Amsterdam

Telefoon: +31 (0)20 427 55 90

Email: info@nvtl.nl