Landschapsarchitectuur NLnieuwsOnderzoek naar percepties uitheemse planten

Onderzoek naar percepties uitheemse planten

06032017

In maart gaat onderzoeker Laura Verbrugge (Radboud Universiteit) op werkbezoek naar Lincoln University in Nieuw-Zeeland. Hier gaat ze kijken naar publieke percepties van uitheemse planten binnen de landschapsarchitectuur.

Het bezoek is onderdeel van een studie naar visies op natuur en uitheemse planten binnen de landschapsarchitectuur in Nederland en Nieuw-Zeeland en heeft als doel om vergelijking te maken tussen deze twee landen. Met behulp van interviews met docenten en surveys onder studenten wordt in kaart gebracht hoe ze aankijken tegen de voor- en nadelen van uitheemse planten en hoeveel aandacht er is voor dit onderwerp binnen de opleiding. Dit project is gefinancierd vanuit een Europese netwerksubsidie (COST-action) en is een samenwerking met de School of Landscape Architecture (prof. Simon Swaffield) en het Bio-Protection Research Centre (prof. Phil Hulme) van Lincoln University.   

Het onderzoek loopt van februari tot en met april 2017. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar l.verbrugge@fnwi.ru.nl.