OpleidingenBachelor Landscape Design HAS green academy

Bachelor Landscape Design HAS green academy

HAS green academy biedt sinds 2009 de HBO-studie Management van de Leefomgeving (ML) aan.

Binnen deze opleiding is landschapsontwerp één van de uitstroomrichtingen. De studie is een Nederlandstalige voltijdstudie en duurt vier jaar. (Ontwerp-)ateliers vormen de rode draad van deze opleiding. De nadruk ligt naast ruimtelijk ontwerp en inrichting onder andere op samenwerking met andere disciplines, omgevingsgerichtheid, ondernemen en internationalisering.

Eerste jaar: basis

Het eerste jaar leg je de basis voor je verdere opleiding. Zowel de landschappen van Nederland als de stedelijke gebieden staan in dat eerste jaar centraal. Na een brede introductie, ga je in de tweede helft van het jaar in projecten aan de slag, zowel in de stedelijke als meer landelijke omgevingen. Meerdere excursies maken deel uit van het basisjaar.

Tweede jaar: oriëntatie

In het tweede jaar ga je jezelf meer specifiek ontwikkelen in jouw eigen richting. In verschillende ontwerpateliers werk je aan ontwerpopdrachten, die in het begin eenvoudig en kleinschalig zijn en die steeds grootschaliger en complexer worden. Parallel aan deze ateliers volg je inhoudelijke vakken, onder meer over verbeelden, vernieuwen, assortiment, watersystemen, stedelijk groen en beleid en werk je aan je professionalisering. Belangrijke maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei, groen en gezondheid en biodiversiteit vormen de rode draad van jaar twee.

Derde jaar en vierde jaar: verbreding en verdieping

Jaar 3 en 4 van deze studie bestaan in totaal uit vier semesters, waar je zelf jouw invulling aan kunt geven. Stage lopen, een minor volgen en afstuderen zijn vaste onderdelen, maar je kunt zelf in belangrijke mate bepalen wat het onderwerp van die studieonderdelen zal zijn. Eén semester kun je als vrije ruimte benutten. Naast een extra stage in Nederland of het buitenland, kun je vrije modules volgen, bijvoorbeeld een extra ontwerpatelier binnen HAS green academy, een Bachelor Class met externe partijen zoals gemeenten en bedrijven of een minor bij een andere onderwijsinstelling. Ook een interdisciplinaire module gebiedsontwikkeling of een laatste ontwerpatelier behoren tot de mogelijkheden, voordat je in het laatste half jaar gaat afstuderen. De meeste onderzoeks- en afstudeeropdrachten vinden plaats in nauwe samenwerking met opdrachtgevers uit de beroepspraktijk.

Werken en doorsturen

Als afgestudeerde ML-er krijg je de titel Bachelor of Science. Je kunt aan de slag als ontwerper, adviseur, (aankomend) projectleider of (beleids)medewerker bij onder meer ontwerp- en adviesbureaus, overheden en beheerorganisaties. Je kan ook als zelfstandig ondernemer aan de slag. Doorstuderen na de opleiding kan bij de Master-opleidingen in Wageningen en Delft of bij de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

BOS Landscape group

De BOS Landscape group heeft als doel professionals en studenten te verbinden en inspireren en is een initiatief van studenten Management van de Leefomgeving aan HAS green academy. Bekijk hier het informatiefilmpje van de opleiding: