OnderwijsHAS green academy (Bachelor)

HAS green academy (Bachelor)

HAS green academy biedt sinds 2009 de HBO-studie Landscape Design aan. Deze opleiding landschapsarchitectuur is één van de drie specialisaties binnen de studie ‘Management van de Leefomgeving’. Landscape Design is een Nederlandstalige voltijdstudie en duurt vier jaar. Ontwerpateliers vormen de rode draad van deze studie. De nadruk van deze opleiding ligt naast ruimtelijk ontwerpen onder andere op omgevingsgerichtheid, samenwerking met andere disciplines, ondernemen en internationalisering.

Eerste en tweede jaar

Het eerste jaar is een gezamenlijk jaar met Landscape Engineering en Landscape Planning & Development samen. In dit jaar leggen studenten de basis voor hun verdere opleiding. In de eerste helft staan landschap en gebiedsinrichting centraal, in de tweede helft worden studenten voorbereid voor hun specialisatiekeuze aan de hand van twee grote gebiedsinrichtingsprojecten. Meerdere excursies in binnen- en buitenland maken deel uit van het basisjaar.

In het tweede jaar gaan studenten zich specialiseren in Landscape Design. In verschillende ontwerpateliers werken ze aan ontwerpopdrachten, die in het begin eenvoudig en kleinschalig zijn en die steeds grootschaliger en complexer worden. Parallel aan deze ateliers volgen onze studenten inhoudelijke vakken, onder meer over verbeelden, vernieuwen, assortiment, watersystemen, stedelijk groen en beleid en werken ze aan hun professionalisering.

Derde jaar en vierde jaar

Het derde jaar vormt een keuzejaar waarbinnen onze studenten naast een langere binnenlandse én buitenlandse stage enkele vrije modules kunnen volgen, bijvoorbeeld een extra ontwerpatelier binnen HAS green academy, een Bachelor Class met externe partijen zoals gemeenten en bedrijven of een minor bij een andere onderwijsinstelling.

In het vierde jaar volgen onze studenten een interdisciplinaire module gebiedsontwikkeling en een laatste ontwerpatelier, alvorens zij in een half jaar tijd gaan afstuderen. De meeste onderzoeks- en afstudeeropdrachten vinden plaats in nauwe samenwerking met opdrachtgevers uit de beroepspraktijk.

Werk en doorstroommogelijkheden

Afgestudeerde Landscape Designers krijgen de titel Bachelor of Science. Ze kunnen aan de slag als ontwerper, adviseur, (aankomend) projectleider of (beleids)medewerker bij onder meer ontwerp- en adviesbureaus, overheden en beheerorganisaties. Ze kunnen ook als zelfstandig ondernemer aan de slag. Doorstuderen na de opleiding kan bij de Master-opleidingen in Wageningen en Delft of bij de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

BOS Landscape group

De BOS Landscape group heeft als doel professionals en studenten te verbinden en inspireren en is een initiatief van studenten Landscape Design aan de HAS green academy.

Bekijk het informatiefilmpje van de opleiding Management van de Leefomgeving waar Landscape Design onder valt: