Landschapsarchitectuur NLnieuwsNieuwe subsidieregeling voor creatieve sector

Nieuwe subsidieregeling voor creatieve sector

09052013

MKB-bedrijven in de creatieve industrie kunnen vanaf 22 mei 2013 aanspraak maken op subsidie voor kennisvouchers en research & development samenwerkingsprojecten.

Deze subsidieregeling MKB Instrument Topsectoren (MIT) is bedoeld om beschikbare kennis bij Nederlandse kennisinstellingen beter toegankelijk te maken voor het midden- en kleinbedrijf in de creatieve sector. De regeling zal vanaf 22 mei tot 1 juli opengesteld worden.

Informatiemarkt

Agentschap NL neemt aanvragen in behandeling op basis van ‘first come, first serve’. Op 15 mei organiseren Syntens en ClickNL een informatiemarkt waar de verschillende regelingen voor de creatieve sector worden toegelicht waaronder ook deze regeling.