Landschapsarchitectuur NLnieuwspublicatieNieuw: alle onderwijsprogramma’s in één document

Nieuw: alle onderwijsprogramma’s in één document

28072013

De DSL heeft alle actuele onderwijsprogramma’s landschapsarchitectuur overzichtelijk samengebracht in het DSL Werkdocument Onderwijsprogramma’s.

Het document is in drie delen te downloaden:

Met dit document wil de DSL het gemakkelijker maken voor de verschillende instellingen om de programma’s op elkaar af te stemmen. Daarmee krijgen studenten meer mogelijkheden om modules aan andere instellingen te volgen en kunnen zij gemakkelijker doorstromen naar een andere opleiding. Ook voor (internationale) studenten die zich oriënteren op een studie landschapsarchitectuur in Nederland is het een waardevol document. Voor hen is er nu één overzichtelijk document waarin alle programma’s inzichtelijk en vergelijkbaar zijn gemaakt.

Work in progress

Het document is tot stand gekomen in samenwerking met de vier onderwijscoördinatoren van de TU Delft, Academie van Bouwkunst Amsterdam, Wageningen Universiteit en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het afgelopen jaar kwamen zij diverse keren in DSL-verband bij elkaar om informatie uit te wisselen en te praten over samenwerking. Het document is het eerste tastbare resultaat en een ‘work in progress’, een werkdocument dat regelmatig bijgewerkt zal worden. Om het document ook voor niet-Nederlandse studenten toegankelijk te maken, is het document -op de Nederlandstalige bachelorporgramma’s na-vertaald in het Engels.

Meer infomatie: Daniëlle Niederer, danielle.niederer@d-s-l.info.