Landschapsarchitectuur NLnieuwsMaaskantprijs 2018 naar ‘makers’ van Ruimte voor de Rivier

Maaskantprijs 2018 naar ‘makers’ van Ruimte voor de Rivier

28092018

Een collectief van 12 ‘makers’ dat staat voor het programma Ruimte voor de Rivier heeft de Grote Rotterdam-Maaskantprijs 2018 gewonnen. Het gaat om politici, ontwerpers en andere betrokken bij het project dat bijdraagt aan de bescherming van het Nederlandse rivierengebied  tegen overstroming en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit verbetert. De uitreiking vindt plaats op 16 november in de Kunsthal Rotterdam

De prijs wordt op vrijdag 16 november in de Kunsthal Rotterdam uitgereikt door Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het bestuur van Stichting Rotterdam-Maaskant. De toekenning is gebaseerd op voordracht van een jury die bestond uit voorzitter Henk Ovink (watergezant, Koninkrijk der Nederlanden), Thijs Barendse (programmamaker, directeur debatpodium De Dépendance), Rients Dijkstra (hoogleraar Urban Design TU Delft), Wim van de Donk (commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant) en Petra Rutten (directeur wonen Frame Vastgoed).

De Grote Rotterdam-Maaskantprijs is een tweejaarlijkse prijs voor één of meer personen die het debat over architectuur, landschapsinrichting en stedenbouw in belangrijke mate stimuleren met publicaties, onderwijs of opdrachtgeverschap. De prijs is in 1978 ingesteld door de Rotterdamse architect Hugh Maaskant en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 25.000.

In de oneven jaren wordt de ‘Jonge’ Maaskantprijs uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor jonge architecten, landschapsarchitecten of stedenbouwers niet ouder dan 35 jaar, waarbij het architectonisch of stedenbouwkundig werk voorop staat.