LAR-live

19092023

Save the date!

De leerstoelgroep Landschapsarchitectuur van Wageningen University & Research heeft een nieuwe serie evenementen geïnitieerd waarin professionals, studenten en universiteits-medewerkers elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen: de LAR-Live events.

Elk event bestaat uit een programma met een tentoonstelling van werk van studenten, presentaties van MSc-studenten, een keynote-presentatie van prominente vakgenoten en tijd om te socializen.

Een mooie gelegenheid om bij te praten met vakgenoten en om nieuw talent te spotten!

Tijdens de najaarseditie van dit jaar geven we het woord aan keynote speaker Maike van Stiphout over de esthetiek van verwildering.

 

Voorlopig programma

Het gehele programma vindt plaats in gebouw Forum, Droevendaalsesteeg 2, Wageningen University Campus

14:30 – 15:00      Informatiesessie MSc. Afstudeerjaar

15:00 – 16:00      MSc scriptiewerk in proces – presentaties door studenten

16:30 – 17:30      KEYNOTE
Maike van Stiphout, voorwoord door Sanda Lenzholzer.

 17:30 +              BORREL en tentoonstelling van recent MSc afstudeerwerk

Save the date!

The Landscape Architecture Group of Wageningen University & Research has a new series of events in which professionals, students and university staff meet, exchange ideas and inspiration: the LAR-Live events.

Each event consists of a program with a student’s thesis work exhibition, MSc student presentations, a keynote presentation from prominent colleagues in the field, and time to socialize.

It is a great opportunity to catch up with peers and to spot new talent!

During this year’s fall edition we give the floor to keynote speaker Maike van Stiphout who will speak about the aesthetics of wilderness.

 

Preliminary program

The entire program takes place in the Forum building, Droevendaalsesteeg 2, Wageningen University Campus.

14:30 – 15:00         Information session MSc Graduation year
15:00 – 16:00         MSc thesis work in progress (student presentations)

16:30 – 17:30         KEYNOTE
Maike van Stiphout, introduction by Sanda Lenzholzer.

17:30 +                 DRINKS and exhibition of recent MSc thesis projects