Landschapsarchitectuur NLagendaIntreerede Steffen Nijhuis: Landschapslogica

Intreerede Steffen Nijhuis: Landschapslogica

18122023

Op vrijdag 2 februari 2024 houdt prof. dr. ing. Steffen Nijhuis zijn intreerede getiteld ’Landschapslogica’. Hij is sinds maart 2023 hoogleraar Landscape-based Urbanism en hoofd van de sectie Landschapsarchitectuur bij de afdeling Urbanism van de faculteit Bouwkunde, TU Delft.

Verstedelijking is naast biodiversiteitsverlies en klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Verstedelijking gaat ten koste van kwetsbare ecosystemen die ons beschermen en van voedsel en water voorzien, om nog maar niet te spreken over de daarmee samenhangende toenemende kwetsbaarheid voor overstromingen, droogte en sociale ongelijkheid.

Landscape-based urbanism is een benadering waarbij het landschap de basis vormt voor het ontwerpen van toekomstbestendige stedelijke omgevingen. Ontwerpen met natuur, mensen en geschiedenis staan centraal.

Bij landscape-based urbanism is het begrijpen van landschappelijke systemen en de daarmee samenhangende ecologische en culturele logica het uitgangspunt voor ruimtelijk ontwerp door de schalen heen. Door landschapslogica te gebruiken kunnen we natuur-inclusief en klimaat adaptief bouwen en zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.

De intreerede vangt aan om 15:00 uur in het auditorium van de aula van de TU Delft. Na afloop is er gelegenheid om Steffen Nijhuis te feliciteren. De intreerede is in het Nederlands, maar zal worden opgenomen en van Engelstalige ondertiteling worden voorzien. U bent van harte welkom!

Inschrijving noodzakelijk: https://www.aanmelder.nl/nijhuis/subscribe