Landschapsarchitectuur NLnieuwsHogeschool Van Hall Larenstein 120 jaar

Hogeschool Van Hall Larenstein 120 jaar

02122018

De handtekening van koningin Wilhelmina bevestigt het: op 18 november 1898, vorige maand 120 jaar geleden, wordt (de voorloper van) de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting in Boskoop opgericht. 120 jaar later heeft de hbo-opleiding in totaal zo’n 6000 tot 7000 studenten afgeleverd die de openbare ruimte, tuinen, parken en landschappen van Nederland mede een gezicht hebben gegeven.

In 1898 volgen de eerste zestien leerlingen van de tweede ‘Rijkswintertuinbouwschool’ ’s winters, wanneer het buitenwerk stil ligt, in de raadszaal van de gemeente Boskoop hun lessen. De school ontwikkelt zich van tuinbouwschool naar gespecialiseerde school voor boomkwekers, tuinarchitecten en bloemisten met een landelijke instroom. Vanaf 1937 krijgt tuinarchitectuur steeds meer aandacht. Tuintechniek en tuinarchitectuur zijn de pijlers van de Hogere Tuintechnische Opleiding in 1965. Vanaf 1978 komt daar ook beheer als aandachtsgebied bij.

Naar Velp

In 1988 fuseren vier scholen (Rijks Hogere Landbouwschool Deventer, Rijks Hogere Agrarische School Wageningen, Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School Velp en de Rijks hogere school voor Tuin- en landschapsarchitectuur) samen tot Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein en verhuist de tuin- en landschapsopleiding naar Velp. Sinds 2000 kent de opleiding ook een variant in deeltijd en later werd de associate degree (in voltijd en deeltijd) toegevoegd aan het aanbod.

Taart

Tuin- en Landschapsinrichting anno 2018 heeft nauwe banden met het werkveld. In het hele land zijn ontwerpen van afgestudeerden uitgevoerd. De belangstelling onder jongeren voor de studie neemt weer toe, de opleiding heeft in 2017 het driesterren duurzaamheidskeurmerk van AISHE behaald en is dit jaar weer geaccrediteerd. Alle reden om stil te staan bij het 120-jarig bestaan! Docenten, studenten en directie aten samen een verjaardagstaart om het lustrumjaar af te trappen. Ook andere lustrumactiviteiten worden gepland, zoals een nieuwjaarsborrel met vertegenwoordigers uit het werkveld.

Studentenvereniging

Ook studentenvereniging Arboricultura viert dit jaar feest. In 1908 stichtten leerlingen van de Rijkswintertuinbouwschool een sociëteit, later Arboricultura genoemd. 110 jaar later mag studentenvereniging Arboricultura zich de oudste hbo- en mbo- studentenvereniging van Nederland noemen. Arboricultura, van oudsher verbonden aan Tuin- en Landschapsinrichting, is nu een gezelligheidsvereniging voor alle studenten van Van Hall Larenstein en Helicon in Velp. Bestuur en leden bereiden zich voor op een feestelijke viering van het lustrum begin december.